logologo-pl
Rejestracja

Kontakt telefoniczny

+48 42 6793144 wewn 236

Historia

Kliniki Reumatologii

Klinika Reumatologii stanowi jedną z najmłodszych jednostek powstałych na terenie USK im. WAM w Łodzi. Jej zalążkiem stał się powołany do życia 1 października 2014 roku pododdział reumatologiczny Oddziału Chorób Wewnętrznych USK im. WAM „Na Stokach” wywodzący się z jednoimiennego oddziału Miejskiego Szpitala im. Sonnenberga. Pododdział zatrudniał wówczas jedynie 2 reumatologów, a jego kierownikiem została dr hab. n. med. Joanna Makowska. Szybko jednak nowo powstała jednostka zyskała szerokie zainteresowanie w gronie pacjentów ciesząc się ich zaufaniem i sympatią.

Już w lutym 2015 roku na wniosek Jego Magnificencji Rektora UM prof. Pawła Górskiego i decyzją Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi powołana została Klinika Reumatologii, wchodząca w skład Międzywydziałowej Katedry Immunologii i Mikrobiologii Lekarskiej kierowanej przez prof. dr hab. Marka L. Kowalskiego. Niezmiennie jednak Klinika Reumatologii ściśle współpracuje z Oddziałem Chorób Wewnętrznych kierowanym przez dr n. med. Konrada Walczaka zarówno w zakresie lecznictwa, pracy naukowej oraz dydaktyki.

dr hab. n. med.
Joanna Makowska
Kierownik Kliniki Reumatologii

Aktualności

Kliniki Reumatologii
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami Europejskiego Towarzystwa Reumatologii Dziecięcej (PreS) dotyczące dzieci z chorobami reumatycznymi w dobie szerzącej się pandemii COVID -19

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci i Ich Najbliżsi, W obliczu rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej Klinika Reumatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z funkcjonującą przy niej Poradnią…

x